مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۲۶

۲۷ مرداد، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در دو نوبت در ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.