مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن ۹۸/۲۷

۳۰ مرداد، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲ و ۳ شهریورماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.