مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۴/۹۸

۳۰ مرداد، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت (نوبت اول : ۳۱ مرداد ماه _ پنجشنبه ) و (نوبت دوم : ۲ شهریورماه _ شنبه)  در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد منتشر خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.