مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۸/۹۸

7 سپتامبر، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در دو نوبت در روزهای ۱۶ و ۱۷ (شنبه و یکشنبه ) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.