مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن ۹۸/۴۸

۴ آبان، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 1

این آگهی در دو نوبت در روزهای ۴ و ۶ آبان ماه (شنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.