مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۵۴ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۵۳

۸ آبان، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 1

این آگهی طی دو نوبت در ۱۱ و ۱۲ آبان ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.