پیام مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به منسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی

۷ مهر، ۱۳۹۸ توسط در بخش اخبار و رسانه با ۰ و 0
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.