محیط زیست

بحران های زیست محیطی جهان در قرن حاضر از چالش های مهم فرا روی انسان ها به شمار می رود.

افزایش انواع آلودگی های زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن اقتصاد و سلامت جوامع را تهدید می نماید ، به همین منظور لزوم توجه به توسعه پایدار که همانا توجه جامع و همه سونگر به همه ابعاد زندگی می باشد اجتناب ناپذیر است لذا شایسته است در راه رسیدن به این هدف متعالی همگام با کشورهای پیشرو تلاش گسترده ای صورت گیرد.

در همین راستا شرکت پتروشیمی بندرامام به عنوان بزرگترین کارخانه پتروشیمی کشور و منطقه در سال های اخیر با استقرار سیستم های مدیریت محیط زیست (ISO ۱۴۰۰۱) و سیستم مدیریت یکپارچه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) گام های اساسی در صیانت از محیط زیست منطقه برداشته است.

استفاده از سیستم های کنترل و پایش آلاینده ها ، اجرای پروژه ها زیست محیطی با هزینه ای بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در حفاظت از آب ، هوا و خاک ، توسعه فضای سبز و ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی با صرف هزینه های بسیار ، استفاده از خدمات آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست ، انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه برای پروژه های جدید و شناسایی و کنترل جنبه های زیست محیطی مجتمع تنها گوشه ای از این اقدامات ارزنده است که با اعتقاد راسخ مدیریت مجتمع و تلاش روزافزون کارشناسان و کارکنان صدیق ان ادامه خواهد داشت ، چرا که پتروشیمی بندرامام عمیقا به این واقعیت معتقد است که بدون حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع ، توسعه هر صنعتی تک بعدی و ناپایدار خواهد بود. آنچه به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف متعالی محیط زیست محسوب می شود تغییر نوع نگرش ما به محیط زیست است. تغییری که در راستای اخلاق زیست محیطی معنا می یابد.

افتخارات کسب شده :

– اخذ جایزه ملی کیفیت در سال ۱۳۸۵
– اخذ گواهی اشتهار بر سرآمدی
– اخذ لوح تقدیر جایزه ملی محیط زیست
– اخذ عنوان تلاشگر نمونه توسعه فضای سبز
– اخذ لوح یادمان سبز
– احراز سطح سه گواهینامه تقدیر سبز
– دریافت جایزه ملی انرژی Energy Globe
– اخذ گواهینامه پنج ستاره از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا در سال ۱۳۸۸
– اخذ تندیس بلورین در اولین جایزه صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۸۹

اهداف استراتژیک پتروشیمی بندرامام در بخش محیط زیست:

– ارتقاء حفظ محیط زیست با اجرای پروژه های حفاظت از آب و خاک و هوا از آلودگی های صنعتی
– بازنگری و ارتقاء سطح سیستم های سازمانی با تقویت باورها در حفاظت از محیط زیست و تقویت کارهای تیمی

دستاوردهای زیست محیطی پتروشیمی بندرامام:

– مدیریت آلاینده های اتمسفری
– مدیریت پساب بهداشتی و غیرصنعتی
– مدیریت پسماندهای صنعتی و غیرصنعتی
– فرهنگ سازی محیط زیست
– توسعه و نگه داری فضای سبز

اقدامات انجام شده:

– اجرای طرح ارزیابی کمی و کیفی آلاینده های اتمسفری
– ایجاد ایستگاه سنجش آلاینده های اتمسفری به صورت on-line
– نصب اکسیژن آنالیز بر روی کوره های کراکینگ جهت بهسوزی سیستم های احتراق
– احداث سیستم نمونه گیری بسته بر روی ظروف و مخازن گازی واحد الفین و آروماتیک
– جایگزین نمودن گازهای cfc مخرب لایه ازن با گازهای کم خطر در سیستم های تهویه و تبرید
– کاهش گاز ارسالی به مشعل های مجتمع جهت کاهش انتشار آلاینده های اتمسفری
– کاهش ارسال هیدروکربن ها به چاله سوخت به میزان ۹۰درصد جهت کاهش میزان آلاینده های اتمسفری

مدیریت پساب :

ماهیت پساب چهار شرکت تولیدی پتروشیمی بندرامام با یکدیگر متفاوت بوده لذا روش های تصفیه مختلفی برای تصفیه فاضلاب آن مورد نیاز می باشد. به همین منظور شرکت های ژاپنی صاحب دانش فنی ، در زمان طراحی مجتمع ، واحدهای تصفیه را به صورت پراکنده و مختص هر یک از واحدهای تولیدی در نظر گرفته و از احداث تصفیه خانه متمرکز اجتناب نموده اند چرا که احداث یک تصفیه خانه متمرمز با عنایت به وسعت کارخانه ، حجم پساب ها با ماهیت های مختلف و مسائل فنی متعاقب آن امکان پذیر نبوده است.در این مجتمع تعداد ۲۱ واحد پیش تصفیه یا تصفیه کامل احداث شده که فاضلاب های مجتمع را تصفیه می نماید.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.