شركت خوارزمي بندرامام

مديريت هاي زير مجموعه شركت خوارزمي عبارتند از :

  • مديريت هاي تعميرات ، پروژه و خدمات
  • مديريت تعميرات : كليه سرويس هاي تعميراتي ، كارگاه مركزي ، كارگاه برق و تهويه ، ابزار دقيق ، مخابرات و ماشين آلات حساس را شامل مي گردد.
  • مديريت پروژه ها : عهده دار نظارت و اجراي پروژه هاي غير صنعتي بوده و متشكل از پروژه هاي عمراني ، تاسيسات ، دفتر فني و برنامه ريزي و كنترل مي باشد.
  • مديريت خدمات : شامل خدمات اجتماعي ، خدمات اداري و خدمات مستغلات است.

تامين مسكن و امكانات رفاهي كاركنان

شركت سهامي پتروشيمي بندرامام جهت تامين امكانات زندگي بهتر براي جذب بيشتر نيروي انساني متخصص به موازات احداث واحد هاي مختلف توليد ، نسبت به احداث واحد هاي مسكوني در حوالي مجتمع نيز اقدام نموده است.


اين واحد هاي مسكوني در ماهشهر و شهرك هاي بعثت و شهيد چمران قرار گرفته اند و امكانات متعددي همچون مراكز مذهبي ، مهد كودك ، آموزشگاه ، بيمارستان ، مجتمع فرهنگي ورزشي ، مركز خريد و تامين نياز هاي زندگي در اين مكانها احداث شده است.


ضمنا به منظور پذيرايي و تامين رفاه پرسنل و ميهمانان ، هتلي با 435 اتاق يكنفره ، همراه با تاسيسات رفاهي لازم در شهرك بعثت ساخته شده است.

سامانه جلسات هیئت مدیره