شركت آب نيروي بندرامام

اين شركت شامل واحدهاي پشتيباني توليد برق، بخار آب، هوا و ازت مي‌باشد و كليه سرويس‌هاي جانبي واحدها، ادارات شركت پتروشيمي بندر امام را تامين مي‌نمايد.


پيمانكار مهندسي ، تداركات و ساختمان تا پايان مشاركت TOYO ENGINEERING CORP.
پيمانكار مهندسي ، تداركات و ساختمان دوران بازسازي انر شيمي بينا
تاريخ بهره برداري واحد هاي توليد برق ، آب ، بخار و هوا ، آذر ماه 69 و واحد ازت در بهمن ماه 69

اين شركت كه مسئوليت تامين سرويس هاي مورد نياز واحدهاي مجتمع را به عهده دارد ، شامل واحد هاي ذيل است :

 

  • واحد نيروگاه : اين واحد داراي 4 دستگاه ژنراتور گازي هر كدام با ظرفيت 65 مگاوات مي باشد.
  • واحد تامين بخار : اين واحد داراي 5 ديگ بخار ، هر يك با ظرفيت 300 تن بخار در ساعت ( حداكثر فشار CM2/  50KG و دماي 440 درجه سانتيگراد ) است.
  • واحد تامين آب بدون املاح : اين واحد شامل 5 رديف تاسيسات تصفيه فيزيكي و شيميايي آب بوده كه آب خام را به آب بدون املاح تبديل مي نمايد. ظرفيت هر رديف از اين تاسيسات 500 متر مكعب در ساعت است.
  • واحد تهيه هوا : اين واحد عهده دار تهيه و تامين هواي فشرده  در مجتمع به وسيله 4 دستگاه كمپرسور ، هر يك با ظرفيت 23 هزار متر مكعب در ساعت در شرايط متعارفي.
  • واحد تهيه ازت : 3 دستگاه هر يك با ظرفيت 6000 متر مكعب در ساعت در شرايطي متعارفي عهده دار تامين ازت گازي با درجه خلوص 99/99 درصد مي باشد.
  • تاسيسات تامين سوخت : سيستم هاي سوخت بصورت لوله كشي در كل مجتمع براي مصارف مختلف موجود است. بخشي از سوخت مورد نياز از گاز هاي توليدي و مابقي تا سقف 120 ميليون فوت مكعب در روز گاز طبيعي از شبكه ي گاز تامين مي گردد.
سامانه جلسات هیئت مدیره