موقعيت جغرافيايي

مجتمع پتروشيمي بندرامام، در زميني به مساحت حدود 270 هكتار، در ضلع شمال غربي خليج فارس در استان خوزستان به فاصله 105 كيلومتري جنوب شرقي اهواز و 84 كيلومتري شرق آبادان در شهرستان ماهشهر قرار داد.

سهولت دسترسي به خوراك، سوخت و موارد اوليه، استفاده از امكانات جاده اي، شبكه راه آهن و حمل و نقل دريايي، وجود فرودگاه، دسترسي به آب مورد نياز و همچنين كمك به توسعه و عمران استان خوزستان به عنوان يكي از دو قطب صنعت پتروشيمي در كشور، و مهمتر از همه ايجاد ارزش افزوده و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه با نفت، ويژگيهايي است كه انتخاب اين مكان را توجيه مي نمايد.


سامانه جلسات هیئت مدیره