كسب مقام پنجم دنيا در جايزه بين المللي كنستانتين توسط شركت پتروشيمي بندرامام

كد خبر: 716
تاریخ ایجاد: 25 آبان 1395

مراسم اهداء جايزه بين المللي و معتبر كنستانتين به برترين پروژه هاي مديريتي دنيا در روز بيستم سپتامبر 2016 مصادف با بيست و نهم مهرماه در شهر تورنتو كانادا برگزار و شركت پتروشيمي بندرامام به عنوان نماينده كشورمان موفق شد كسب مقام پنجم دنيا را دربين 54 كشور از آن خود نمايد. اين جايزه هرساله در حاشيه مجمع عمومي شوراي بين المللي مشاوران مديريت (ICMCI) به پروژه هايي اهداء مي گردد كه به عنوان برترين پروژه از كشور خود معرفي گرديده و پس از ارزيابي توسط داوران 54 كشور عضو شورا بالاترين امتيازات را به خود اختصاص داده باشند. پروژه اجراء شده در شركت پتروشيمي بندرامام با عنوان QCC-TRIZ كه در حوزه افزايش بهره وري و بهبود مستمر توسط شركت مهندسين مشاور كاين به اجراء در آمده و توانسته بود تنديس طلا را در جايزه مشاوره مديريت كشور در سال 1393 به دست آورد توسط انجمن مشاوران مديريت ايران به عنوان پروژه برگزيده كشور  براي شركت در اين جايزه به ICMCI معرفي گريده و موفق به كسب رتبه فوق گرديد.

 

 

سامانه جلسات هیئت مدیره