بازديد كارشناسان شركت لينده از شركت سهامي پتروشيمي بندرامام

كد خبر: 720
تاریخ ایجاد: 26 آبان 1395

كارشناسان شركت لينده آلمان از شركت هاي صاحب نام تكنولوژي در صنعت پتروشيمي جهان از پتروشيمي بندرامام بازديد نمودند.

در اين بازديد كه با حضور مهندس رضا اميري مديرعامل شركت و جمعي از مديران شركتهاي تابعه انجام شد ، دو طرف به بحث و بررسي پيرامون فرصتهاي سرمايه گزاري شركت لينده درشركت سهامي پتروشيمي بندر امام  پرداختند . در ادامه اين بازديد امكان همكاري متقابل در حوزه هاي فني و عملياتي  نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

سامانه جلسات هیئت مدیره