سرپرست اداره آتش نشانی پتروشیمی بندرامام منصوب شد

كد خبر: 737
تاریخ ایجاد: 16 آذر 1395

رییس ایمنی , بهداشت و محیط زیست پتروشیمی بندرامام طی حکمی آقای مزدک آریا پناهی را به عنوان سرپرست اداره آتش نشانی منصوب کرد .

در این حکم چنین امده است:

نظر به حسن سوابق , تجارب ارزنده و شايستگي حرفه اي جنابعالي و به موجب اين حكم  ، از اين تاريخ  به عنوان سرپرست اداره آتش نشاني  انجام وظيفه خواهيد نمود . اميد است با استفاده بهينه از پتانسيلهاي موجود و در سايه الطاف بي پايان پروردگار يكتا در انجام وظايف محوله و اجراي موارد ذيل موفق باشيد :

برنامه ريزي مناسب و فراهم نمودن فرصتهاي برابر  براي  ارتقاء سطح مهارت و دانش تخصصي  همكاران  
حصول اطمينان از كارايي كليه سيستمهاي اعلان و اطفاء حريق مجتمع از طريق انجام مميزي هاي دوره اي دقيق 
حصول اطمينان از كارايي خودروهاي آتش نشاني موجود , پيگيري موثر رفع نواقص مربوطه  و استفاده بهينه از امكانات موجود
ايجاد زمينه هاي لازم براي فراهم نمودن محيطي سرشار از  شادابي و  نشاط در اداره آتش نشاني  ضمن  توجه ويژه به نظم عملكردي و  رعايت اصول اخلاق حرفه اي 
برنامه ريزي  جهت ارتقاء سطح توانمندي جسماني همكاران و نظارت دقيق بر اجراي برنامه ها
انجام اقدامات لازم جهت ارتقاء كمي و كيفي سيستمها و خودروهاي آتش نشاني بر اساس استانداردهاي به روز شده
توجه ويژه به ايمني فردي كليه كاركنان محترم آتش نشاني
تهيه طرحهاي اجرايي (ACTION PLAN)  جهت كليه نقاط بحراني و خطرناك مجتمع  و اجراي تمرينهاي دوره اي مربوطه
انجام مقدمات لازم جهت تخصصي نمودن  بيش از پيش فعاليتها  و بازنگري  ساختار اجرايي اداره آتش نشاني
ارتباط موثر و نزديك با ادارات خدمات فني و مديريت پروژه هاي توسعه اي  در راستاي اعمال الزامات و استانداردهاي به روز شده مرتبط باآتش نشاني  درطي مراحل مختلف پروژه هاي اجرايي و سرمايه اي
هماهنگي با اداره آموزش HSE جهت ارتقاء سطح مهارتهاي اوليه آتش نشاني   كاركنان رسمي و پيمانكاران و توجه ويژه به  اجراي آموزشهاي ايمني  حين كار
مشاركت در  تجزيه و تحليل دقيق كليه حوادث آتش سوزي و نشت مواد  مشابه
حصول اطمينان از اجراي كليه روشها و دستورالعملهاي ذيربط در سيستم مديريت HSE و IMS

سامانه جلسات هیئت مدیره