انتصاب مدیر تولید شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

كد خبر: 743
تاریخ ایجاد: 30 آذر 1395

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام ؛ آقای حسن نشان زاده  به عنوان مدیر تولید شرکت منصوب شد.

در حکم انتصاب  از سوی مهندس امیری مدیر عامل شرکت پتروشیمی بندرامام آمده است: «با عنايت به تعهد ، شايستگي ، تجارب ارزنده و حسن سابقه و به موجب اين حكم به سمت  مدير توليد  اين شركت منصوب مي شويد . اميد است با توكل به خداوند بزرگ و بهره مندي از مديريت علمي و دانش محور و با برنامه ريزي جامع و گسترده در پيشبرد اهداف كلان شركت و اجراي موارد مشروحه زير موفق و مؤيد باشيد :

هماهنگ سازي شركت هاي تابعه و واحدهاي مرتبط در جهت چابك سازي فرايند توليد  .
ايجاد تدابير جامع عملياتي به منظور ارتقاء و تعالي سازمان از منظر توليد اقتصادي  .
ساماندهي اصولي تمام امكانات و منابع و برنامه ريزي دانش محور به منظور دست يابي به توليد پايدار و كيفي بر اساس شاخص هاي  ظرفيت   اسمي  .
استقرار نظام بهبود مستمر در كليه فرآيند هاي كاري ، افزايش و استمرار توليد توأم با رعايت صرفه جويي و توليد اقتصادي  .
سرلوحه قرار دادن ارزش هاي اصيل اسلامي و انساني در راهبري   سازمان  .
 انجام   پيگيري هاي لازم جهت مكانيزه نمودن سيستم هاي اطلاعاتي  و مديريتي مرتبط با توليد  .
ارتقاء و نهادينه نمودن فرهنگ ايمني ، حفظ محيط زيست و بهداشت و سلامت كاركنان و محيط كار از طريق توجه ويژه و خاص به رشد و يادگيري منابع انساني سازمان با استفاده از راهبرد آموزش هاي تخصصي و عمومي مستمر و حصول اطمينان از اثر بخشي و كارآيي آموزش ها .

 

سامانه جلسات هیئت مدیره