انتصاب مدیرعامل شرکت بسپاران بندرامام

كد خبر: 744
تاریخ ایجاد: 30 آذر 1395

آقای مهندس رضا امیری مدیر عامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام طی حکمی آقای مهندس ملک عباس غلامزاده را بعنوان مدیر عامل شرکت بسپاران بندرامام منصوب کرد.

در این حکم چنین آمده است : نظر به حسن سوابق ، تعهد ، توانمندي و تجارب ارزشمند جنابعالي و با توجه به مصوبه  مورخ 22/9/95 هيئت مديره محترم شركت بسپاران بندر امام  به سمت مدير عامل شركت بسپاران بندر امام  منصوب     مي شويد . اميد است با استعانت از پروردگار متعال و استفاده از مديريت علمي و دانش محور از تمامي پتانسيل هاي موجود در پيشبرد اهداف كلان شركت و اجراي موارد زير در كليه سطوح سازمان موفق و مؤيد باشيد  :

برنامه ريزي جهت استفاده حداكثري از ظرفيت اسمي با رعايت اصول ايمني و پايداري در استمرار توليد از طريق بهبود مستمر و اصلاح فرآيندهاي موجود .
تلاش مجدانه در راستاي نيل به اهداف كلان  پتروشيمي بندر امام از طريق توانمند سازي ، توسعه متوازن و سود آوري پايدار .
بهره گيري از مديريت دانش ، نو آوري و روش هاي علمي نوين  از طريق نهادينه نمودن مديريت مشاركتي و تفويض اختيار   به منظور توانمند سازي و پرورش نيروي انساني كارآمد به عنوان سرمايه هاي اصلي سازمان و ارتقاء رضايت مندي كاركنان .
ارتقاء و نهادينه  نمودن فرهنگ ايمني ، حفظ محيط زيست   ، بهداشت و سلامت كاركنان و محيط كار از طريق توجه ويژه و خاص به رشد و يادگيري منابع انساني سازمان با استفاده از راهبرد آموزشهاي تخصصي و عمومي مستمر و حصول اطمينان از اثر بخشي و كار آيي آموزش ها .
شناسايي  و رفع نياز هاي ضروري كاركنان و خانواده هاي محترم ايشان از طريق هم انديشي و برگزاري جلسات گفتمان به منظور ايجاد انگيزش و ارتقاء كارآيي و اثر بخشي خدمات فرهنگي ، اجتماعي و تعالي سازماني و ايجاد نظام شايسته سالاري در شركت بسپاران
انجام  پيگيري لازم جهت مكانيزه  سازي  و يكپارچه نمودن سيستم هاي اطلاعاتي و مديريتي
رعايت و پايش مستمر بر حسن اجراي قوانين و مقررات سازماني و به روز رساني سطح آگاهي مديران ، مسئولان و پرسنل محترم شركت بسپاران  نسبت به  كليه قوانين مرتبط و توجه خاص به ارزشهاي سازماني .

     همچنين از زحمات جناب آقاي مهندس نشان زاده    كه در زمان تصدي اين مسئوليت   با تلاش ، جديت ،  پيگيري و دلسوزي انجام وظيفه نمودند  قدرداني  و تشكر به عمل مي آيد ، از خداوند بزرگ   براي ايشان در مسئوليت جديد آرزوي موفقيت  دارم  .

 

سامانه جلسات هیئت مدیره