بازدید کارشناسان شرکت CEFC چین از پتروشیمی بندرامام

كد خبر: 745
تاریخ ایجاد: 30 آذر 1395

جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت چینی CEFC به منظور بررسی امکانات از شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام بازدید کردند .

در این دیدار پس از نشست با مدیران ارشد پتروشیمی بندرامام و بازدید از سایت مجتمع با فرایندهای مختلف تولید از نزدیک آشنا شدند و ادر رابطه با چگونگی سرمایه گذاری و نیازهای موجود مذاکره نمودند .

 

 

سامانه جلسات هیئت مدیره