در پتروشيمي بندرامام برگزار گرديد بيش از 96 هزار نفر ساعت كلاس آموزش ايمني

كد خبر: 844
تاریخ ایجاد: 24 خرداد 1396

اداره ايمني پتروشيمي بندرامام در سال 1395 بيش از 96 هزار نفر ساعت كلاس آموزش ايمني براي كاركنان شركت برگزار نمود.

شركت سهامي پتروشيمي بندرامام هر ساله به منظور بالا بردن سطح دانش و اطلاعات كاركنان خود در حوزه ايمني ، بهداشت و محيط زيست  كلاس هاي آموزشي را در دوره هاي مختلف تخصصي از قبيل  مباني ايمني ، مواد اطفاء حريق ، خطاهاي انساني در صنايع فرآيندي ، آشنايي با سيستم هاي ايمني ، پدافند غيرعامل ، آشنايي با مواد شيميايي و خطرات آن و همچنين ايمني مخازن  برگزار مي نمايد.

اين در حاليست كه سال گذشته از مجموع 96 هزار و 585 نفر ساعت كلاس هاي آموزش ايمني ، بخش آموزش مباني ايمني با 19 هزار و 240 نفر ساعت بيشترين  ساعات آموزشي را به خود اختصاص داده است و انتظار مي رود در سال جاري اين تعداد ساعات ارتقاء پيدا كند.

گفتني است كه اغلب اين كلاس هاي آموزشي ياد شده در مجتمع پتروشيمي بندرامام برگزار مي گردد و همواره كاركنان استقبال خوبي از اين كلاس ها بعمل مي آورند.

مي توان افزود كه علاوه بر كلاس هاي آموزشي مذكور ،  اداره HSE  پتروشيمي بندرامام 2 هزار و 778 نفرساعت كلاس آموزشي نيز در بخش عملياتي دوره ايمني ترافيك و آموزش بهداشت برگزار نمود.

شايان ذكر است شركت سهامي پتروشيمي بندرامام به منظور بالا بردن سلامت كاركنان ، آشنايي كاركنان با مسائل ايمني در محيط كار و همچنين ارتقاء سطح دانش كاركنان نسبت خطرات ناشي از كار اين كلاس ها و دوره هاي آموزشي را برگزار مي نمايد و در همين راستا هر ساله به صورت كمي و كيفي ساعات و دوره هاي آموزشي را ارتقاء مي دهد.

 

 

سامانه جلسات هیئت مدیره