اخذ رتبه نخست و کسب تقدیرنامه پنج ستاره در سومین جشنواره تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی توسط شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

۱۵ اسفند، ۱۳۹۱ by in category اخبار و رسانه with ۰ and 0
سومین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش نیپنا، در این جشنواره و در بخش مجتمع های تولیدی و خدماتی پتروشیمی های بندرامام و تبریز توانستند تقدیرنامه ۵ ستاره دریافت کنند.
مجتمع های مبین، پارس، نوری، رازی، کارون، شیراز و جم هم تقدیرنامه ۴ ستاره و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پایانه ها و مخازن، بوعلی سینا، تندگویان، خراسان، فجر، پازارگاد، بازرگانی پتروشیمی بین الملل، خوزستان و مهر هم در این جشنواره تقدیرنامه ۳ ستاره دریافت کردند.
عملیات غیرصنعتی ماهشهر، پتروشیمی های امیرکبیر، فناوران، کرمانشاه، مروارید و راهبران پتروشیمی تقدیرنامه ۲ ستاره دریافت کردند.
در بخش طرح ها هم طرح های بوتن (۱) جم صنعت کاران و نیروگاه پتروشیمی دماوند تقدیرنامه ۵ ستاره دریافت کردند. طرح کود اوره لردگان تقدیرنامه ۳ ستاره ، اوره و آمونیاک پردیس و پلی اتیلن کرمانشاه هم تقدیرنامه ۲ ستاره دریافت کردند.
در بخش پیمانکاران، سازندگان و صنایع تکمیلی، شرکت صنایع تولیدی کیان تقدیر نامه ۵ ستاره دریافت کرد و شرکت های افق باران، گروه توسعه گداختار، گروه صنعتی هوایار، فاتح صنعت کیمیا و نهادین آرمان تقدیر نامه ۲ ستاره دریافت کردند.
در این همایش که امروز ۱۵ اسفند در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، ۴۴ شرکت پیمانکار، سازنده و صنایع تکمیلی، ۳۳ شرکت خدماتی و پشتیبانی و تولیدی، ۱۰ شرکت از بخش های مختلف صنعت نفت و ۷ طرح پتروشیمی حضور داشتند.
این جایزه در سه سطح تندیس ، تقدیرنامه و گواهی تعهد به تعالی برگزار شد. شرکت هایی که مدل تعالی سازمانی یا مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه را بطور کامل بکار گرفته و طی دوره عملکرد حداقل سه سال اخیر، بهبود مستمر را در فعالیت‌های خود نشان داده‌اند،‌ با کسب حد نصاب تعیین شده به تندیس‌های زرین، سیمین و بلورین دست خواهند یافت. که در این دوره هیچ شرکتی حائز این رتبه نشد.
شرکت هایی که به پیشرفت‌هایی در جهت تعالی سازمانی نائل شده‌اند، به شرط کسب حد نصاب تعیین شده برای هر سطح تقدیرنامه دو تا پنج ستاره دریافت می کنند و شرکت هایی که در مسیر تعالی گام نهاده‌اند و با اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج و برنامه‌های بهبود را اولویت بندی کرده و به اجراء گذاشته باشند موفق می شوند گواهی تعهد به تعالی دریافت کنند.

taghder_nameh_talei-300

سومین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

معرفی برگزیدگان سومین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی / ۵ شرکت تقدیرنامه ۵ ستاره گرفتند

به گزارش نیپنا، در این جشنواره و در بخش مجتمع های تولیدی و خدماتی پتروشیمی های بندرامام و تبریز توانستند تقدیرنامه ۵ ستاره دریافت کنند.
مجتمع های مبین، پارس، نوری، رازی، کارون، شیراز و جم هم تقدیرنامه ۴ ستاره و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پایانه ها و مخازن، بوعلی سینا، تندگویان، خراسان، فجر، پازارگاد، بازرگانی پتروشیمی بین الملل، خوزستان و مهر هم در این جشنواره تقدیرنامه ۳ ستاره دریافت کردند.
عملیات غیرصنعتی ماهشهر، پتروشیمی های امیرکبیر، فناوران، کرمانشاه، مروارید و راهبران پتروشیمی تقدیرنامه ۲ ستاره دریافت کردند.
در بخش طرح ها هم طرح های بوتن (۱) جم صنعت کاران و نیروگاه پتروشیمی دماوند تقدیرنامه ۵ ستاره دریافت کردند. طرح کود اوره لردگان تقدیرنامه ۳ ستاره ، اوره و آمونیاک پردیس و پلی اتیلن کرمانشاه هم تقدیرنامه ۲ ستاره دریافت کردند.
در بخش پیمانکاران، سازندگان و صنایع تکمیلی، شرکت صنایع تولیدی کیان تقدیر نامه ۵ ستاره دریافت کرد و شرکت های افق باران، گروه توسعه گداختار، گروه صنعتی هوایار، فاتح صنعت کیمیا و نهادین آرمان تقدیر نامه ۲ ستاره دریافت کردند.
در این همایش که امروز ۱۵ اسفند در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، ۴۴ شرکت پیمانکار، سازنده و صنایع تکمیلی، ۳۳ شرکت خدماتی و پشتیبانی و تولیدی، ۱۰ شرکت از بخش های مختلف صنعت نفت و ۷ طرح پتروشیمی حضور داشتند.
این جایزه در سه سطح تندیس ، تقدیرنامه و گواهی تعهد به تعالی برگزار شد. شرکت هایی که مدل تعالی سازمانی یا مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه را بطور کامل بکار گرفته و طی دوره عملکرد حداقل سه سال اخیر، بهبود مستمر را در فعالیت‌های خود نشان داده‌اند،‌ با کسب حد نصاب تعیین شده به تندیس‌های زرین، سیمین و بلورین دست خواهند یافت. که در این دوره هیچ شرکتی حائز این رتبه نشد.
شرکت هایی که به پیشرفت‌هایی در جهت تعالی سازمانی نائل شده‌اند، به شرط کسب حد نصاب تعیین شده برای هر سطح تقدیرنامه دو تا پنج ستاره دریافت می کنند و شرکت هایی که در مسیر تعالی گام نهاده‌اند و با اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج و برنامه‌های بهبود را اولویت بندی کرده و به اجراء گذاشته باشند موفق می شوند گواهی تعهد به تعالی دریافت کنند.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 6.0