استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای م ن/۸۱/۹۸ – استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای م ن/۷۱/۹۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توامان با ارزیابی کیفیم ن/۶۰/۹۷

۱۱ دی، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی تاریخ های ۱۴ و ۱۵ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.