استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی-یک مرحله ای م ن/۷۶/۹۸

۲ دی، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 1

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳ و ۴ دی ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.