استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۴۷/۴۰۰ (استعلام ارزیابی کیفی خدمات تجمیعی کارگری ، تنظیفات و راهبری آبدارخانه ای دفاتر ، ادارات پتروشیمی بندرامام ؛ شامل : بسپاران ، فرآورش یک و فرآورش دو) – استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۵۸/۴۰۰ (استعلام ارزیابی کیفی خدمات تجمیعی کارگری ، تنظیفات و راهبری آبدارخانه ای دفاتر ، ادارات پتروشیمی بندرامام ؛ شامل : آب نیرو،کیمیا،آزمایشگاه و خدمات پشتیبانی)

۸ دی، ۱۴۰۰ by in category مناقصه و مزایده with ۰ and 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۷ و ۸ دی ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران و منتشر گردید.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 6.0