بازدید مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از پالایشگاه گاز یادآوران خلیج فارس