بازدید دکتر انصاری نیک از کارگاه‌های متمرکز پتروشیمی بندرامام

دکتر انصاری نیک در بازدید از کارگاه های متمرکز پتروشیمی بندرامام ، از انتشار فراخوان شرکت در راستای مشارکت و بهره گیری شرکت های دانش بنیان از زیرساخت پتروشیمی بندرامام به منظور تسهیل روند داخلی سازی قطعات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام ، روز دوشنبه سوم مردادماه سپهدار انصاری نیک مدیرعامل شرکت به همراه جمعی از مدیران ستادی و تعمیراتی ، از کارگاه های متمرکز واقع در منطقه ویژه اقتصادی بازدید کرد و با کارکنان این بخش به گفتگو پرداخت.

در این بازدید مدیرعامل پتروشیمی بندرامام تمامی تجهیزات و زیرساخت های تعمیراتی و ساخت قطعات را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و ضمن شناسایی نقاط ضعف و‌ قوت ، دستور اجرای برنامه هایی در راستای ارتقاء سطح ظرفیت های موجود را ابلاغ کرد.

همچنین در طی این بازدید چالش ها و کمبودهایی که در مسیر تعمیرات و ساخت قطعات وجود دارد از سوی مدیران و کارشناسان منتقل شد و مدیرعامل با تاکید بر اهمیت این حوزه ، از بازدید و حضور مستمر در محل کارگاه‌ها خبر داد.

گفتنی است مقرر شد به منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ها و زیرساخت های پتروشیمی بندرامام و همچنین حمایت از شرکت های دانش بنیان و خودکفایی کشور ، فراخوانی جهت جذب و مشارکت شرکت های دانش بنیان جهت ساخت و بومی سازی قطعات و تجهیزات صنعتی بوسیله زیرساخت های پتروشیمی بندرامام منتشر شود.