بازدید سر زده مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از مجموعه هتل ها و رستوران بعثت

D13861010-03_1-02

مهندس رضا امیری مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به صورت سر زده از مجموعه هتل ها و رستوران شهرک بعثت بازدید و از شرایط موجود این مجموعه مطلع شدند.

مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام با حضور در مجموعه هتل های بعثت مورد استقبال همکاران و استفاده کنندگان از امکانات این مجموعه قرار گرفت .

مهندس رضا امیری در این بازدید از امکانات موجود در هتل ها و مهمانسراهای بعثت ، وضعیت طبخ غذا ، کیفیت و کمیت آن مطلع شده و نظرات تعدادی از همکاران و اسنفاده کنندگان از خدمات رستوران و هتل های مجموعه بعثت را نیز جویا شدند.

مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام در پایان این بازدید توصیه ها و دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت ارائه غذا به همکاران و تلاش جهت کسب رضایت مندی آنان ارائه کردند.