جلسه ماهیانه HSE پتروشیمی بندرامام

جلسه ماهیانه HSE پتروشیمی بندرامام برای رفع مشکلات حوزه های بهداشت ، ایمنی ، کحیط زیست و پدافندغیرعامل با حضور مدیران فنی مجتمع های تولیدی برگزار شد.