حمیدرضا رستمی:‏ رکورد صادرات پلیمر بندر امام شکست/ده هزار قطعه را داخلی‌سازی کردیم/ در یکسال گذشته حتی یک نفر از خانواده ۸۳۰۰ ‏نفره بندرامام در مجتمع مبتلا به کرونا نشد/ انعقاد تقاهم‌نامه با دو شرکت ایرانی برای داخلی‌سازی

۳۰ بهمن، ۱۳۹۹ by in category اخبار و رسانه with ۰ and 0

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، با تشریح اقدامات انجام شده در بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور برای داخلی‌سازی و استفاده ازتوانشرکت‌های دانش‌بنیان و ایرانی از شناسایی ۴۴ هزار قطعه مورد نیاز این پتروشیمی که پتانسیل ساخت داخل دارند وتاکنون  ‏‏۱۰ هزار و۵۰۰ مورد از آنها داخلی سازی شده وهمچنین داخلی‌سازی ۹۲ ماده شیمیایی و کاتالیست خبر داد.‏

به گزارش ستاد خبری دومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، حمید رضا رستمی با بیان اینکهبندرامام سه زنجیره اصلی صنعت پتروشیمی را به صورت ویژه در خود جا داده است، گفت: در این مجتمع که بزرگترین مجتعپتروشیمیکشور است، زنجیره تولید آروماتیک، زنجیره تولید کلر و محصول ‏PVC، و زنجیره تولید الفین و واحدهای پلی الفین وهمچنین بزرگترینواحد ‏MTBE‏ کشور که نقش بسزایی در تأمین بنزین سوپر کشور ایفا می‌کند فعال است.‏

وی با بیان اینکه ۸ هزار و ۳۰۰ نفر در پتروشیمی بندر امام مشغول به کار هستند، تصریح کرد: با افتخار می‌گویم که از سالگذشته باشیوع کرونا در کشور تاکنون، علی‌رغم داشتن این حجم از نیروی انسانی، با تمهیداتی که اندیشیده شد و البته مشارکتقطعی کارکنانو مدیران و اقدامات ویژه‌ای که حراست و ‏HSE‏ و بسیج بکار گرفته از دل کارکنان برای رعایت پروتکل‌هایبهداشتی، هیچ یک از اعضایاین خانواده بزرگ در پتروشیمی بندر امام در مجتمع به کرونا آلوده نشده‌اند.‏

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام افزود: البته تعدادی از کارکنان ما به دلیل شرایط حاکم بر شهرهای محل سکونت خود و در دوراناستراحت، مثل سایر هموطنان در این یکسال مبتلا به این بیماری شدند که آنجا هم تحت درمان خاص قرار گرفتند و تعداد بسیاریازآنها در شهر و دیار خودشان سلامتی خود را باز یافتند و مشغول به کار شدند، اما این آلودگی در محل کار، اتفاق نیفتاد.‏

رستمی همچنین به برگزاری دومین دوره همایش ونمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: ایننمایشگاه بسیار پویا و زنده بود و ارتباط خوبی توسط بانک‌ها، سازنده‌ها و شرکت‌های مصرف کننده در این رویداد برقرار شد.‏

وی با اشاره به اینکه پتروشیمی بندر امام بزرگترین واحد تحقیق و توسعه را در صنعت پتروشیمی در اختیار دارد، اظهار داشت: ‏درراستای سیاست اصولی داخلی‌سازی، این واحد در پتروشیمی بندر امام با بررسی که روی ۱۲۵ هزار قطعه مورد استفاده دراین مجتمعانجام داد، ۴۴ هزار قطعه را به عنوان قطعاتی که پتانسیل ساخت داخل دارند شناسایی کرد و با تدوین استراتژی وتشکیل کمیته‌هایمختلف، تاکنون ده هزار و ۵۰۰ قطعه را با استفاده از پتاتسیل نیروهای مجتمع و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیانو شرکت‌های ایرانی،معادل ۲۵ درصد از نیاز قطعاتی مجتمع را داخلی‌سازی کردیم.‏

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام ادامه داد: در بخش مواد شیمیایی ۱۷۸ نوع مواد شیمیایی و کاتالیست مورد استفاده ماست کهاستراژیما این بود که تا سال ۱۴۰۳، ۷۰ درصد آن را بومی‌سازی کنیم و تاکنون ۹۲ مورد از این ۱۷۸ مورد را داخلی‌سازیکردیم.‏

رستمی همچنین گفت: برای اولین بار در تاریخ پتروشیمی بندر امام، تا امروز صد هزار تن انواع پلیمر را صادر کردیم که اینتناژصادراتی پلمیر تاکنون در تاریخ پتروشیمی بندر امام سابقه نداشته است.‏

در ادامه پتروشیمی بندر امام با شرکت مهرتاش سپاهان تفاهم ساخت روغن پلانجر واحد ‏LDPE‏ و همچنین ساخت پایدار کنندهپلیمریایرگافوس واحد ‏HDPE‏ و با شرکت آراد صنعت ماهان تفاهم ساخت ماده شیمیایی ‏DILAUROGL PEROXIDE‏ واحد ‏PVC،ساخت آغازگر ‏K32‎‏ واحد ‏LDPE‏ و ساخت کاتالیست ‏PO‏ واحد ‏LDPE‏ را امضا کرد.‏

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6