سرپرست مدیریت اداری شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام منصوب شد

image002

طی حکمی از سوی مهندس رضا امیری مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام جناب آقای سیروس آقایار به سمت سرپرست مدیریت اداری این شرکت منصوب شد

 

 

متن این حکم بدین شرح است:

 

image002