به مناسبت هفته بسیج در مجتمع پتروشیمی بندر امام برگزار شد / مانور مشترک پایگاه بسیج شهید بهشتی و حراست پتروشیمی بندرامام

۴ آذر، ۱۳۹۸ توسط در بخش اخبار و رسانه با ۰ و 0

پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی و اداره حراست پتروشیمی بندرامام به مناسبت هفته بسیج مانوری را در سطح مجتمع برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام صبح روز دوشنبه ۴ آذرماه سال جاری با حضور حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمیبندرامام ، سروان مقدم فرمانده پایگاه مقاومت بسیج صنایع پتروشیمی ماهشهر و سرهنگ بابایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستانماهشهر مانوری تحت عنوان امنیت و اقتدار از سوی پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی و با مشارکت اداره حراست پتروشیمی بندرامامدر سطح مجتمع برگزار گردید.

طی این مانور که بیش از ١۵٠ نفر در آن شرکت کردند ،  پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی پتروشیمی بندرامام با احداث ایستگاهصلواتی از کارکنان شرکت پذیرایی نمود و پس از آن با حضور در واحد های مختلف شرکت و انجام عملیات های از پیش مشخص شدهمانور را به اتمام رساندند.

گفتنی است فرمانده پایگاه مقاومت بسیج صنایع پتروشیمی ماهشهر و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ماهشهر از تمامی مراحلو محل های مانور بازدید میدانی داشتند.

در انتها حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام ضمن اعلام رضایت از انسجام در برگزاری مانور از دست اندرکاران آن تشکرو قدردانی نمود.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.