طرح سامانه تردد هوشمند خودروها در سطح منطقه ویژه اقتصادی

۵ مرداد، ۱۳۹۹ توسط در بخش اخبار و رسانه با ۰ و 0

 

 

آدرس اینترنتی سامانه تردد : sater.petzone.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.