فراخوان شناسائی پیمانکاران ترخیص و حمل کالاهای وارداتی

۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

با سلام این آگهی طی دونوبت در تاریخ ها ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.