مزایده عمومی م ز/۱۳/۴۰۰ (فروش مقدار تقریبی ۳۰۰هزارتن نمک استحصالی از واحد استحصال نمک)

۱۹ آبان، ۱۴۰۰ by in category مناقصه و مزایده with ۰ and 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ آبان ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6