مزایده عمومی م ز/۴/۹۹ – م ز/۵/۹۹ – م ز/۶/۹۹ – م ز/۱۲/۹۹ – م ز/۱۳/۹۹

۱۱ آبان، ۱۳۹۹ by in category مناقصه و مزایده with ۰ and 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ آبان ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.5.3