مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۵/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۶/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۷/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۸/۹۹

۲۸ آبان، ۱۳۹۹ by in category مناقصه و مزایده with ۰ and 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱ و ۲ آذر ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6