مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۵/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۶/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۷/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۸/۹۹

۲۱ تیر، ۱۳۹۹ by in category مناقصه و مزایده with ۰ and 3

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های  ۲۲ و ۲۳ تیرماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.5.1