مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۷/۹۸

۱۶ آذر، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در دو نوبت در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.