مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۲۲/۴۰۰ – م ن/۲۳/۴۰۰ – م ن/۲۴/۴۰۰

۶ شهریور، ۱۴۰۰ by in category مناقصه و مزایده with ۰ and 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳ و ۴ شهریورماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6