مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۲/۹۸

۲۷ فروردین، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.