مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۸۵/۹۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفیم ن/۱۴/۹۹

۱۱ مرداد، ۱۳۹۹ by in category مناقصه و مزایده with ۰ and 2

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ مردادماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.5.1