۳۰ خرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۵۰/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ خردادماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۲۶ خرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۳/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ خردادماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۲ خرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۲ خرداد، ۱۴۰۰
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۳۶/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۱۷ خرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۶۹/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ خرداد ماه (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه های ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۱۷ خرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۵۲/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ خردادماه (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید  
۷ خرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۶۱/۹۹ (انجام عملیات تعمیر و بازسازی پست توزیع برق ASP5 مجتمع پتروشیمی بندرامام) — مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۳/۴۰۰ (اجرای پروژه Color Coding خطوط ، دستگاهها و Battery Limit کل فرآورش یک)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۵ و ۶ خردادماه در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ت م ن/۷۳/۹۹ (خرید لوله و اتصالات فلزی لیفت پایپ های کاتالیست)
این آگهی در دو نوبت در تاریخ های  ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.  
۱۳ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۳۶/۹۹
این آگهی در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۶ اردیبهشت، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۵ و ۶ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6