۲۱ دی، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی و فنی م ن/۲۶/۴۰۰ (پروژه طراحی ، خرید ،‌نصب و راه اندازی پانزده عدد کلید GIS)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ دی ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۱۹ دی، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی دو مرحله-ای توأم با ارزیابی کیفی و فنی م ن/۷۶/۹۹ (انجام کلیه عملیات طراحی، خرید، تست و راه اندازی سیستم کاهش COD آب خروجی دیکانترهای واحد SBR )
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۱۹ دی، ۱۴۰۰
مزایده عمومی م ز/۱۰/۴۰۰ (فروش ۲۱۲,۶۶۵ کیلو گرم جیوه از فرآیند خارج شده و۵/۱۹,۸۳۷کیلوگرم جیوه Fresh)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۱۹ دی، ۱۴۰۰
مزایده عمومی م ز/۱۵/۴۰۰ (فروش روغنهای ضایعاتی (همزن-ها،کمپروسورها،روغن سوخته،روغن کمپرسور یخچال،روغن گرایل و روغن ترمز) )
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۸ دی، ۱۴۰۰
تجدید مزایده عمومی ت م ز/۹/۴۰۰ (فروش شش دانگ پنج واحد آپارتمان به همراه کلیه متعلقات واقع در شهر تهران)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۷ و ۸ دی ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۸ دی، ۱۴۰۰
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۴۷/۴۰۰ (استعلام ارزیابی کیفی خدمات تجمیعی کارگری ، تنظیفات و راهبری آبدارخانه ای دفاتر ، ادارات پتروشیمی بندرامام ؛ شامل : بسپاران ، فرآورش یک و فرآورش دو) – استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۵۸/۴۰۰ (استعلام ارزیابی کیفی خدمات تجمیعی کارگری ، تنظیفات و راهبری آبدارخانه ای دفاتر ، ادارات پتروشیمی بندرامام ؛ شامل : آب نیرو،کیمیا،آزمایشگاه و خدمات پشتیبانی)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۷ و ۸ دی ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران و منتشر گردید.
۲ دی، ۱۴۰۰
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۵۴/۴۰۰ – مدیریت اجرای عملیات نگهداری و تعمیر کلیه دستگاه ها و تجهیزات واحدهای بسپاران مجتمع پتروشیمی بندرامام
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ یکم و دوم دی ماه در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۱ دی، ۱۴۰۰
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۴۹/۴۰۰ (اجرایی خدمات مربوط به منشی گری،تایپ،ماشین نویسی و …. ادارات واحدهای ستادی شرکت پتروشیمی بندرامام)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۰ آذرماه و یکم دی ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۱ دی، ۱۴۰۰
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۵۱/۴۰۰ – استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۵۲/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۰ آذرماه و یکم دی ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۸ آذر، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با بازرسی قبل از حمل م ن/۴۰/۴۰۰ (خرید پایپ و لوازم پاپینگ در سایزهای مختلف)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ آذرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6