۲۱ اردیبهشت، ۱۴۰۱
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۷/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۱ اردیبهشت، ۱۴۰۱
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۲۷/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۵ اردیبهشت، ۱۴۰۱
مزایده عمومی م ز/۲۱/۴۰۰ – مزایده عمومی ت م ز/۱۹/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۴ و ۵ اردیبهشت ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۵ اردیبهشت، ۱۴۰۱
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۵/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۴ و ۵ اردیبهشت ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۳۱ فروردین، ۱۴۰۱
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۶۸/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۸ فروردین، ۱۴۰۱
تجدید مزایده عمومی ت م ز/۲۰/۴۰۰ (فروش شش دانگ یک باب قطعه زمین محصور به مساحت ۴۴/۳۲۳ متر مربع واقع در استان خوزستان شهرستان بندرماهشهر)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های  ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه (شنبه ویکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۴ فروردین، ۱۴۰۱
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۲۵/۴۰۰ (۱- انجام طراحی، خرید، نصب و اجرای پروژه حفاظت در مقابل صاعقه مخازن سقف شناور فرآورش۲) – مناقصه عمومی- یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۰/۴۰۰ (۲- انجام پروژه خرید، اجراء و نصب خطوط مربوط به شاور ۱۲ عدد از مخازن واحد الفین)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های  ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۱ فروردین، ۱۴۰۱
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۵/۴۰۰ (انجام پروژه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سه دستگاه اکسیژن آنالایزر واحد PVC مجتمع پتروشیمی بندر امام)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ فروردین ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۱ فروردین، ۱۴۰۱
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۶/۴۰۰ (طراحی، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر زیر صفر پانصدهزار کیلوکالری بر ساعت واحد HD مجتمع پتروشیمی بندرامام)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ فروردین ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۲ اسفند، ۱۴۰۰
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن ۲۲/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ اسفندماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6