۹ شهریور، ۱۴۰۰
فراخوان شناسائی پیمانکاران
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۸ و ۹ شهریورماه (دوشنبه و سه شنبه) در رزونامه های ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۶ شهریور، ۱۴۰۰
تجدید مزایده عمومی ت م ز/۲۱/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳ و ۴ شهریورماه (چهاذشنبه و پنجشنبه) در رزونامه سراسری ایران منتشر گردید.
۶ شهریور، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۲۲/۴۰۰ – م ن/۲۳/۴۰۰ – م ن/۲۴/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳ و ۴ شهریورماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۱ مرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۸/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ مردادماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۱۱ مرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه ت م ن/۵۴/۹۹ (مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه خرید ۵۰ تن ماده شیمیایی DEF )
این آگهی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ مردادماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.    
۱۱ مرداد، ۱۴۰۰
مزایده عمومی (فروش روغن¬های ضایعاتی (همزن ها،کمپروسور،روغن سوخته،روغن کمپرسور یخچال،روغن گرایل و روغن ترمز) ) م ز/۶/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های  ۱۰ و ۱۱ مردادماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۵ مرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با تأیید نمونه م ن/۱۹/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۴ و ۵ مرداد ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۷ تیر، ۱۴۰۰
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای م ن/۵/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ تیرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۷ تیر، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۶/۴۰۰ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۷/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.  
۱۳ تیر، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/ ۱۱/۴۰۰ – مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۸/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ تیرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6