Category: مناقصه و مزایده

تجدید مزایده عمومی ت م ز/۲۲/۹۹ (فروش عرصه و اعیان و متعلقات و اشتراکات ششدانگ یک قطعه زمین (پلاک ثبتی ۵۹۶۸/۱ )

۱۸ اسفند، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۷ و ۱۸ اسفندماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.

مزایده عمومی ت م ز/۱۰/۴۰۰ (فروش ۲۱۲,۶۶۵ کیلو گرم جیوه از فرآیند خارج شده و۵/۱۹,۸۳۷کیلوگرم جیوه Fresh)

۱۶ اسفند، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ اسفندماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.

مزایده عمومی م ز/۱۹/۴۰۰ (فروش و برچیدن تجهیزات واحدپلی پروپیلن(PP)بسپاران شرکت پتروشیمی بندرامام)

۱۱ اسفند، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۸ و ۹ اسفندماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای م ن /۴۳/۴۰۰

۵ اسفند، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳ و ۴ اسفندماه (سه شنبه و چهارشنبه)در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.

مزایده عمومی م ز/۲۰/۴۰۰ (فروش شش دانگ یک باب قطعه زمین محصور به مساحت ۴۴/۳۲۳ متر مربع واقع در استان خوزستان شهرستان بندرماهشهر)

۵ اسفند، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳ و ۴ اسفندماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.

مزایده عمومی ت م ز/۸/۴۰۰ (فروش عرصه و عیان شش دانگ جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی سیب واقع در بندرعباس)

۲ اسفند، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۰ بهمن ماه و یکم اسفند ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

تجدید منافصه عمومی دو مرحله¬ای توأم با ارزیابی کیفی و فنی ت م ن/۷۶/۹۹ (انجام کلیه عملیات طراحی، خرید، تست و راه اندازی سیستم کاهش COD آب خروجی دیکانترهای واحد SBR)

۲ اسفند، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۰ بهمن و ۱ اسفندماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

مزایده عمومی م ز/۱۱/۴۰۰ (فروش ۵۰۰ تن محصول نا مرغوب درجه ۳ PVC مستقر در انبار واحد PVC مجتمع پتروشیمی بندرامام)

۲ اسفند، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۰ بهمن و یکم اسفندماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی و فنی م ن/۴۵/۴۰۰ (مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آشکارسازهای مورد نیاز واحدهای فرآورش دو پتروشیمی بندرامام) — تجدید مناقصه عمومی- یک مرحله ای –توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۲۳/۴۰۰ (تجدید مناقصه انجام پروژه تعمیرات اساسی مخزن ذخیره FB-221A واحد CF مجتمع پتروشیمی بندر امام)

۱۷ بهمن، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه (شنبه و یکشنبه) بصورت همزمان در روزنامه های ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6