Category: مناقصه و مزایده

مزایده عمومی ت م ز/۹/۴۰۰ (فروش شش دانگ پنج واحد آپارتمان به همراه کلیه متعلقات واقع در شهر تهران)

۱۷ بهمن، ۱۴۰۰ ۰ 1

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه (شنبه و یکشنبه) بصورت همزمان در روزنامه های ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی –دو مرحله ای –شماره م ن / ۶۲/۴۰۰ شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

۱۱ بهمن، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.

منافصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۵۹/۴۰۰

۱۱ بهمن، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

فراخوان مناقصه عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام(سهامی عام)

۹ بهمن، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۶ و ۷ بهمن ماه (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه های ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

مزایده عمومی م ز/۲۲/۹۹ (فروش عرصه و اعیان و متعلقات و اشتراکات ششدانگ یک قطعه زمین موصوف به کمپ c (پلاک ثبتی ۵۹۶۸/۱ ) واقع در ناحیه صنعتی بندرماهشهر )

۲۷ دی، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ دی ماه (شنبه و یکشنبه) بصورت همزمان در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی و فنی م ن/۲۶/۴۰۰ (پروژه طراحی ، خرید ،‌نصب و راه اندازی پانزده عدد کلید GIS)

۲۱ دی، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ دی ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

مناقصه عمومی دو مرحله-ای توأم با ارزیابی کیفی و فنی م ن/۷۶/۹۹ (انجام کلیه عملیات طراحی، خرید، تست و راه اندازی سیستم کاهش COD آب خروجی دیکانترهای واحد SBR )

۱۹ دی، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

مزایده عمومی م ز/۱۰/۴۰۰ (فروش ۲۱۲,۶۶۵ کیلو گرم جیوه از فرآیند خارج شده و۵/۱۹,۸۳۷کیلوگرم جیوه Fresh)

۱۹ دی، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

مزایده عمومی م ز/۱۵/۴۰۰ (فروش روغنهای ضایعاتی (همزن-ها،کمپروسورها،روغن سوخته،روغن کمپرسور یخچال،روغن گرایل و روغن ترمز) )

۱۹ دی، ۱۴۰۰ ۰ 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

تجدید مزایده عمومی ت م ز/۹/۴۰۰ (فروش شش دانگ پنج واحد آپارتمان به همراه کلیه متعلقات واقع در شهر تهران)

۸ دی، ۱۴۰۰ ۰ 1

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۷ و ۸ دی ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6