Category: مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی -م ن/ ۹۳ /۹۳ -مزایده عمومی م ز/۱۳/۹۳

۱۶ آذر، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ ۱۷ و ۱۸ آذر ماه در روزنامه جام جم و استانی شرتو چاپ خواهد شد .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی – م ن/۷۹/۹۳

۱۲ آذر، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ های ۱۳ و ۱۵ آذر ماه در ۴ کادر پایه در روزنامه استانی شرتو چاپ میگردد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۱/۹۳

۹ آذر، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ های ۹ و ۱۰ آذر ماه در روز نامه استانی نور خوزستان چاپ خواهد شد .

مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/ ۹۷ /۹۳ م ن/۹۸/۹۳

۴ آذر، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ های ۵ و ۶ آذر ماه در روزنامه سراسری جام جم و استانی شرتو چاپ خواهد شد .

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی ت م خ د/۳۰۴/۹۳

۱ آذر، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ های ۳ و ۴ آذر ماه در روز نامه سراسری جام جم و استانی شرتو چاپ خواهد شد.

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای م خ د/۳۱۰/۹۳ – مناقصه یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفیم خ د /۳۱۱/۹۳

۱ آذر، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ های ۳ و ۴ آذر ماه در روز نامه سراسری جام جم و استانی شرتو چاپ خواهد شد.

مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۷۸/۹۳ ت م ن/۳۹/۹۳ م ن/۸۱/۹۳

۶ آبان، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ ۷ و ۸ آبان ماه در روزنامه جام جم و شرتو چاپ خواهد شد .

اصلاحیه‌آگهی ۸۶-۹۳

۳۰ مهر، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳در روز نامه های جام جم و استانی نسیم خوزستان چاپ خواهد شد .

مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۱۰/۹۳

۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ های ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۳/۰۳/۰۳در روزنامه های جام جم و استانی وحدت چاپ خواهد شد .

مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۹/۹۳

۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۳ ۰ 0

این آگهی در تاریخ های ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ و ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ در روزنامه های جهان صنعت و استانی شرتو چاپ خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 6.0