شرکت کیمیا

این شرکت شامل واحدهای بازیابی نمک از آب دریا، کلر آلکالی (CA)، اتیلن دی کلراید (EDC)، وینیل کلراید منومر (VCM)، ماده افزودنی بنزین بدون سرب (MTBE) می‌باشد و محصولات آن عبارتند از:نمک طعام، سود سوز آور، گاز کلر، اسید کلریدریک، آب ژاول، اتیلن دی کلراید، وینیل کلراید منومر و MTBE.

فرآیند واحد

این واحد مجموعه ای از حوضچه های وسیعی است که حدود ۱۵۰۰ هکتار مساحت داشته و در ده کیلومتری شمال مجتمع قرار دارد.
۲۵ میلیون متر مکعب در سال آب دریا توسط پمپ و از طریق کانال ، به تدریج و به صورت مرحله ای به حوضچه های فوق برای تبخیر انتقال می یابد. آب تغلیظ شده جهت تشکیل کریستال های نمک به حوضچه های تبلور هدایت گشته و در نهایت نمک جامد تهیه و ذخیره می شود.
ظرفیت استحصال نمک از این تاسیسات ۵۰۰ هزار تن در سال است که بوسیله دستگاهی بنام دورگر (HARVESTER) جمع آوری و توسط کامیون جهت مصرف واحد کلرآلکالی به مجتمع منتقل می گردد.

اطلاعات واحد

خوراک واحد: آب دریا

دارنده لیسانس: TECNOCEL S.A.

ظرفیت تولید: ۵۰۰ هزار تن

محصولات ظرفیت (تن در سال)
نمک ۵۰۰٫۰۰۰

فرآیند واحد

در این واحد نمک استحصالی از حوضچه های تبخیر آب دریا به روش الکترولیز تجزیه شده و به سدیم و گاز کلر تبدیل می شود که سدیم حاصله در مراحل بعدی در اثر ترکیب با آب به سود سوزآور و هیدروژن تبدیل می گردد.
گازکلر در مراحل بعدی برای تولید اتیلن دی کلراید و اسید کلریدریک مصرف می شود.

اطلاعات واحد

دارنده لیسانس: MITSUI ENGINEERING SHIPBUILDING

پیمانکار مهندسی: DE NORA

خوراک واحد: نمک طعام

ظرفیت تولید: ۶۴۱ هزار تن

محصولات ظرفیت (تن در سال)
سود سورآوز ۵۰۰٫۰۰۰
گاز کلر ۲۲٫۰۰۰
اسید کلریدریک ۶۳٫۳۰۰
آب ژاول ۶٫۶۰۰

فرآیند واحد

در این واحد کل گاز تولید شده ، در واحد کلرآلکالی با اتیلن دریافتی از واحد الفین در اثر واکنش کلریناسیون مستقیم به اتیلن دی کلراید تبدیل می گردد. بخشی از EDC; تولید شده واحد به عنوان خوراک در این واحد VCM مصرف و بخشی دیگر به فروش می رسد.

اطلاعات واحد

دارنده لیسانس: MITSUI TOATSU CO.

پیمانکار مهندسی: TOYO ENGINEERING CORP

خوراک واحد: کلر و اتیلن

ظرفیت تولید: ۳۰۰ هزار تن

محصولات ظرفیت (تن در سال)
اتیلن دی کلراید ۱۴۰٫۰۰۰

فرآیند واحد

در این واحد از کراکینگ ماده اتیلن دی کلراید (EDC) در کوره های حرارتی ، منومر وینیل کلراید و اسید کلریدریک (HCI) تولید می گردد.
اسید حاصل از عمل کراکینگ در بخش اکسی کلریناسیون این واحد در مجاورت اکسیژن و استفاده کاتالیست با اتیلن ترکیب و (EDC); تولید می کند.; EDC حاصل از این بخش مجددا به کوره های حرارتی بازگردانده می شود.

اطلاعات واحد

دارنده لیسانس: TOYO SODA

پیمانکار مهندسی: HITACHII ENGINEERING SHIPBUILDING CO.LTD

خوراک واحد: اتیلن و اتیلن دی کلراید

ظرفیت تولید: ۱۹۹ هزار تن

محصولات ظرفیت (تن در سال)
منومر وینیل کلراید ۱۸۰٫۰۰۰
اسید کلریدریک ۶۳٫۳۰۰

فرآیند واحد

در این واحد بوتان تولیدی در واحد NF به ایزوبوتان و سپس به ایزوبوتیلن در حضور کاتالیست تبدیل شده و پس از ترکیب با متانول به MTBE تبدیل می شود که این محصول صرف تامین نیاز های داخلی کشور می گردد.

اطلاعات واحد

دارنده لیسانس: U.O.P

پیمانکار مهندسی: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی

خوراک واحد: بوتان و متانول

ظرفیت تولید: ۵۰۰ هزار تن

محصولات ظرفیت (تن در سال)
MTBE ۵۰۰٫۰۰۰
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6