کتابخانه

کتابخانه اندیشه از دو بخش مجزا شامل کتابخانه بزرگسال و کتابخانه کودک و نوجوان تشکیل شده است. همچنین کتابخانه دارای سالن مطالعه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برای خانم ها و آقایان می باشد ساعت استفاده از سالن مطالعه صبح ها ۱۲-۸ جهت بانوان و ۲۰-۱۴ جهت آقایان می باشد.

تعداد کتاب های این کتابخانه جمعاً ۲۲۱۵۰ جلد کتاب که از این رقم ۱۵۷۵۰ شامل کتابهای کتابخان بزرگسال و ۶۴۰۰ دیگر شامل کتابهای کتابخانه کودک و نوجوان می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.