شماره های تماس

مدیریتهای فنی و تولید

مدیریت فنی و تولید فرآورش ۱: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۳۸

مدیریت فنی و تولید بسپاران: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۲۰

مدیریت فنی و تولید کیمیا: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۸

مدیریت فنی و تولید آبنیرو: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۵

مدیریت فنی و تولید فرآورش ۲:

تلفن خانه: ۰۶۱۵۲۲۵۱۱۸۸

شرکت بندرامام

امور بازرگانی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۳

امور اداری: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۲۷

امور مالی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۹۲

امور پیمان ها: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۷۲

روابط عمومی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۸۱

بهداشت ایمنی و محیط زیست: ۰۶۱۵۲۲۵۳۳۱۰

دفتر مدیریت تهران: ۰۲۱۸۸۰۰۴۲۰۰

صندوق پستی ماهشهر: ۳۱۴

کد پستی ماهشهر: ۶۳۵۷۱۷۴۹۶۹

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6