شماره های تماس

مدیریتهای فنی و تولید

مدیریت فنی و تولید فرآورش ۱: ۰۶۱۵۲۲۵۴۱۴۴

مدیریت فنی و تولید فرآورش ۲: ۰۶۱۵۲۲۵۷۲۰۱

مدیریت فنی و تولید بسپاران: ۰۶۱۵۲۲۵۴۴۰۱

مدیریت فنی و تولید کیمیا: ۰۶۱۵۲۲۵۴۳۰۷

مدیریت فنی و تولید آبنیرو: ۰۶۱۵۲۲۵۴۸۰۱

تلفن خانه: ۰۶۱۵۲۲۵۱۱۸۸

شرکت بندرامام

امور بازرگانی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۳

امور اداری: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۲۷

امور مالی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۹۲

امور پیمان ها: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۷۲

روابط عمومی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۸۱

بهداشت ایمنی و محیط زیست: ۰۶۱۵۲۲۵۳۳۱۰

دفتر مدیریت تهران: ۰۲۱۸۸۰۲۲۹۹۴

صندوق پستی ماهشهر: ۳۱۴

کد پستی ماهشهر: ۶۳۵۷۱۷۴۹۶۹

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 6.0